Profesionální technické
překlady a tlumočení

Angličtina - čeština - němčina

Vítejte

Technické překlady jsou překlady textů, které obsahují technickou terminologii. Už ze samé podstaty věci je zřejmé, že u těchto druhů překladů jsou požadavky na odbornou přesnost, správnost a jednoznačnost ještě vyšší než u mnohých jiných druhů překladů, aniž by však bylo možné zanedbat jazykovou a stylistickou úroveň překladu. Každý technický překlad je originál, který si zaslouží kvalitní řemeslné zpracování, myšlenkovou a kreativní službu, která se nedá nahradit žádným softwareovým překladačem. Výsledná kvalita překladu závisí rozhodujícím způsobem na odborném i jazykovém vzdělání a překladatelských zkušenostech konkrétního překladatele.

  • Požadujete, aby texty, které předkládáte svým zákazníkům, byly odborně správně přeloženy a jazykově upraveny?
  • Potřebujete, aby citované předpisy, pravidla a měrné jednotky odpovídaly českým normám?
  • Chcete, aby grafická úprava věrně odpovídala originálu případně Vašim konkrétním požadavkům?
  • Jste si dobře vědomi, že kvalitní a přehledné příručky, reklamní materiály a návody na obsluhu jsou důležitou součástí Vámi prodávaných strojů a zařízení a výrazným způsobem dotvářejí celkový obraz Vaši firmy?

Kontaktujte mne:

preklady@jaroslavsmerda.cz
tel. +420 608 620 750

Nabízím přímý a nezprostředkovaný kontakt zpracovatele se zákazníkem, který vždy znamená hlubší a efektnější spolupráci na zadaném projektu. Nedochází tak ke zdržením v komunikaci ani k informačnímu šumu. Víte, kdo Váš projekt zpracovává. U dlouhodobé spolupráce je výhodou také jednotná terminologie. A v neposlední řadě nemusíte platit třetím stranám za zprostředkování spolupráce.